Kwaliteit

Beroepscode
De praktijkhouder is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Het NIP is de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening van psychologen.  Psychologenpraktijk Haren-Groningen werkt volgens de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld volgens het NIP.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.
Psychologenpraktijk Haren-Groningen beschikt over een wettelijk verplicht kwaliteitsstatuut.

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft of ontevreden bent over de behandeling dan kunt u dat kenbaar maken aan de behandelend psycholoog. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de beroepsvereniging NIP. Meer informatie is beschikbaar op https://psynip.nl/clienteninformatie/klachten/