Werkwijze

Aanmelding
Zodra wij uw aanmelding van de huisarts hebben ontvangen wordt er contact met u opgenomen om het eerste gesprek te plannen. U kunt ook zelf naar de praktijk bellen om een afspraak te maken. De gegevens hiervoor staan onder kopje contact.

Intakegesprek
In het intakegesprek bespreken we uw klachten en hulpvraag en wordt beoordeeld of de behandeling passend is binnen de basis GGZ. Om uw klachten beter in kaart te brengen en voor evaluatie wordt er gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten waaronder de SQ-48 (ROM) en HONOS. In het adviesgesprek wordt de diagnose, de behandelmogelijkheden, mogelijk aanvullend onderzoek en tenslotte, ook het behandelplan met u besproken. Hierin staat omschreven wat uw klachten zijn, de doelen die u wilt behalen en de behandelvorm die zal worden ingezet. Wanneer u akkoord gaat met het behandelplan worden uw behandelafspraken ingepland.

Behandeling
Tijdens de vervolggesprekken werkt u samen met uw psycholoog aan de doelen die in het behandelplan zijn omschreven en wordt de gezamenlijk overeengekomen behandelinterventie ingezet. Naast gesprekken kan er gebruik worden gemaakt van opdrachten die u kunt toepassen in het dagelijks leven. Bij uw behandeling wordt gebruik gemaakt van diverse behandelmethoden. De gestelde doelen worden tussentijds geëvalueerd.

Afsluiting
Aan het eind van de behandeling wordt samen met u besproken hoe de behandeling is verlopen, welke resultaten u heeft behaald en hoe u terugval kunt voorkomen. U ontvangt vervolgens nog een uitnodiging om de eindmeting in te vullen. Dit betreft de Symptom Questionnaire (SQ48) en de tevredenheidsvragenlijst Consumer Quality index (CQi).